Εγκαταστάσεις

  • [1] Γραφεία - Διοίκηση

  • [2] Εμφιαλωτήριο

  • [3] Αποθήκη τελικού προϊόντος & χημείο

  • [4] Δεξαμενές

  • [5] Φορτοεκφόρτωση

  • [6] Φίλτρα

  • [7] Υλικά συσκευασίας

  • [8] Ελαιουργείο

  • [9] Κοινή Σωρός(c) 2014, ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε., Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ   METROVISTA* CREATIVE MEDIA