"ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Β.Τ.& Ξ.Ε."
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017 21η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2016 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2017)

"ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Β.Τ.&Ξ.Ε."
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 20η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2016)
"ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Β.Τ.&Ξ.Ε."
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 19η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2014 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015)

"ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Β.Τ.&Ξ.Ε."
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2014 18η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)
"ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Β.Τ.&Ξ.Ε."
ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ)

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 30ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2013 17η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
(1η ΙΟΥΛΙΟΥ 2012 - 30 ΙΟΥΝΙΟΥ 2013)


(c) 2014, ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ Α.Ε., Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

ΣΧΕΔΙΑΣΗ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ   METROVISTA* CREATIVE MEDIA