«ΜΑΖΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ – ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ»

«ΜΑΖΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ – ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ»

Η ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ στα πλαίσια ανάπτυξης και υλοποίησης νέων καινοτόμων ιδεών και προϊόντων βάσει του εσωτερικού πλάνου ανάπτυξης «ΜΑΖΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΜΕ – ΥΛΟΠΟΙΟΥΜΕ», θα ήθελε να προσκαλέσει  όσους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις προτάσεις τους έτσι ώστε σε συνεργασία με την ΜΠΟΤΖΑΚΗΣ ΑΕ οι ιδέες τους να βρουν εφαρμογή σε νέα προϊόντα και αγορές για τους συνεργάτες μας στο εξωτερικό

 

Παρακαλούμε να αποστείλετε τις προτάσεις σας στο email επικοινωνίας info@creta-oil.gr συνοδευόμενο από σχετικό βιογραφικό σημείωμα.